Cuộn phim thứ #39

Thật ra đây là cuộn phim đánh dấu sự ra mắt của người tình thứ một trăm linh một mà mình vừa cưới về làm thiếp gần đây :”> Em họ Áo, tên Lâm Ba, tự EES, đi học trường quốc tế thầy cô gọi là Orinpasu EES hihi. Chính là vì quen qua môn…