Cuộn phim #55

Kết thúc những ngày cuối năm đầu xuân ăn chơi nơi quê nhà.