Cuộn phim #62

Melbourne Melbourne. Mỗi lần gọi tên là lại cảm thấy quá sức thương mến mà sao lần này gọi là thấy buồn hết sức là buồn.

Cuộn phim #45

Hay là cuộc hẹn hò thứ ba với người tình Áo Lân Ba kiều diễm khó chiều. Cho tới lần hẹn hò này thì mình có thể hơi hơi tự tin tuyên bố là, Áo Lân Ba tiểu thư của mình không bị hỏng hóc gì. Suy ra mọi lỗi lầm đều chính là tôi,…

Cuộn phim thứ #39

Thật ra đây là cuộn phim đánh dấu sự ra mắt của người tình thứ một trăm linh một mà mình vừa cưới về làm thiếp gần đây :”> Em họ Áo, tên Lâm Ba, tự EES, đi học trường quốc tế thầy cô gọi là Orinpasu EES hihi. Chính là vì quen qua môn…