Cuộn phim thứ #18

Quá nhiều chuyện xảy ra từ cuộn phim tới 17, tâm trạng và tình cảm của mình được phản ánh hoàn toàn ngược lại với sắc thái của hình từ đầu đến cuối của cuộn này (cái quái gì…). Lòng mình càng tê tái bao nhiêu thì hình càng tươi bấy nhiêu. Cái bình minh…