Cuộn phim thứ 14

Gần 1 năm trời rồi không có update gì trên cái blog này hen. Thât là có lỗi quá, càng về sau này mình càng lười biếng và mọi thứ cứ tống lên fb cả thôi. Đây cũng không còn là cuộn phim thứ 14 nữa rồi 😦 Lọc lựa lại mấy tấm hình mình…