Cuộn phim thứ #19

1 month, 3 destinations. Singapore, Đà Lạt và Huế. Portra400 chụp low light tốt hơn mình tưởng tượng, và hình như mình hơi bị tự tin thái quá vào cái nắng Đà Lạt (dù nắng thấy má thật luôn). What a dramatic opening!

Cuộn phim thứ 11

Thiệt ra là cuộn phim thứ mười mấy lận á, nhưng tại mấy cuộn trước đó mình tự scan quá tởm nên không dám up lên luôn :”< Mình cực ưng cuộn này vì nó tập hợp toàn những điều mình thương mến :”x