Cuộn phim #44

Rút kinh nghiệm cuộn phim đầu tiên cháy khét lẹt, mình chụp em Pen EES với một cái phim khá chậm ngâm hoài chưa có dịp để xài là Cinestill50. Không biết có bạn nào đọc những dòng này mà đã từng chụp Cinestill50 chưa? Không biết là do bảo quản hay do batch mình…